Fertilitetsutredning

Kontakta i första hand kvinnokliniken på ert hemsjukhus för att höra efter om ni har rätt till landstingsfinansierad utredning/behandling.

Om ni inte uppfyller landstingets kriterier eller om ni vill komma till Livio Umeå privat så kan ni börja med att skriva ut och fylla i hälsodeklarationerna nedan.

Hälsodeklaration

 

 

Health declaration – woman (english)

Health declaration – man (english)

 

Skicka hälsodeklarationerna till oss tillsammans med ett kortfattat personligt brev där ni beskriver er situation samt vad ni önskar hjälp med. Om ni har gjort utredning/behandling på annan klinik ber vi er att bifoga journalkopior. När handlingarna har kommit in till oss läggs de till läkare för bedömning.

Adress:
Livio Umeå
Lasarettsbacken 7
907 46 Umeå

 

Så här går det till

Vid en fertilitetsutredning analyseras bl a äggstockskapaciteten (ultraljud + AMH) hos kvinnan samt antalet spermier och dess kvalitet hos mannen. Därefter kan den mest lämpliga behandlingsmetoden för bästa möjliga resultat rekommenderas. Hänsyn tas till hur långvarig infertiliteten är, vilken orsak som ligger bakom, och kvinnans ålder. För par där kvinnan är ung – under 30 år – finns i de flesta fall en god chans till graviditet under flera år framöver, medan kvinnor som närmar sig 40 år har kort tid på sig.

 

Utredning av kvinnan

  • Gynekologisk undersökning och ultraljud
  • Hormonanalys (blodprov)
  • Ultraljudsledd genomspolning av livmoder och äggledare (HSSG)

Vi kontrollerar att kvinnan har normal ägglossning, vilket sker med ultraljud via slidan och ibland med hormonprov (Progesteron). Kvinnan kan också själv kontrollera om och när hon har ägglossning med hjälp av ägglossningsstickor. Blodprov för att kontrollera sköldkörtelns funktion (TSH, fritt T4) samt äggstockskapaciteten (AMH) tas också. Om kvinnan har oregelbunden mens kan ytterligare hormonprover behöva tas. Genomspolning av äggledarna (HSSG) kan också ingå i en utredning.

 

Utredning av mannen
Mannens spermier analyseras med avseende på antal och rörlighet. Män som har få och dåligt rörliga spermier bör undersökas ytterligare med yttre undersökning och hormonprover samt kromosomanalys.

Hos ett fåtal män finns det inte några spermier alls i sädesvätskan (azoospermi). Det kan bero på kraftigt nedsatt spermieproduktion eller på avflödeshinder i bitestiklar eller sädesledare.

Ett avflödeshinder kan vara medfött eller förvärvat under livets gång som efter sterilisering, yttre våld eller bitestikelinflammation. Tack vare provrörsbefruktning med mikroinjektions teknik (ICSI) finns idag möjligheter att hjälpa män med azoospermi att bli biologiska fäder. Metoden kräver endast ett fåtal spermier uttagna från bitestiklar eller testiklar för att befrukta kvinnans ägg.