Blanketter / E-signering

 

Här finner du ett antal blanketter som du kan behöva fylla i. Blanketterna kan skrivas ut, fyllas i och lämnas till oss på kliniken tillsammans med giltig legitimation.

Inför provrörsbefruktning (IVF) / insemination (AIH)

Inför tining och återföring av frysförvarade embryon

Samtycket gäller bara ett försök

Inför nedfrysning av ägg

Inför nedfrysning av spermier

Inför insemination med donerade spermier – par och ensamstående

Vill du/ni begära ut journalkopior?

För att få ut journalkopior, skriv ut blanketten “Begäran om journalkopior”, signera och skicka in till oss.
Vi kommer debitera er 150-200kr för detta.

För remittenter

Efter födsel

Vänligen kontakta kliniken för mer information.