Covid-19 rutiner vid Livio Göteborg

29 Sep 2021

Vi är alla glada över att FHM nu bedömt att covid-19 situationen i samhället är så pass kontrollerad att man kan släppa på restriktionerna. Liviokliniken i Göteborg samt Carlanderska sjukhuset tillråder dock fortsatt försiktighet då flera av våra patienter inte är vaccinerade/fullvaccinerade. All Liviopersonal är numera fullvaccinerade.

Tillsammans med övriga Liviokliniker i landet har vi bestämt om vissa lättnader, men fortsatt försiktighet för att skapa största möjliga trygghet för våra patienter och personal.

Tills vidare gäller:

  • Munskydd på patienter oavsett vaccination (undantag äggplock)
  • Munskydd eller visir på personal vid all patientkontakt
  • Vi fortsätter med nybesök via telefonsamtal i största möjliga mån
  • Partners är inte med vid undersökningar med undantag för graviditetsultraljud
  • Patienter och personal stannar som tidigare hemma vid symtom