Patientinformation KUPP

24 Jan 2023

Efter äggplock, insemination och äggdonation kommer in tillfrågas om man vill vara med.
Era åsikter är värdefulla!
Vi är tacksamma att ni vill hjälpa oss att bli ännu bättre!

Vad innebär KUPP?

What is KUPP?